Google+
Autodata

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. TOM III: Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.

Cena: 109,00 zł z VAT

Wydawnictwo: Systherm

Dostępność: produkt niedostępny

  • ISBN 978-83-921745-5-4
  • Liczba stron 564
  • Rok wydania 2010
  • Język polski

Masz pytania? Zadzwoń numer telefonu 24 23 11 006 lub napisz: sklep@autodata.pl

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. TOM III: Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.

Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy.
Kompendium wiedzy praktycznej.
TOM III: Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.

Autorami tego poradnika są: dr inż. Dariusz Starkowski - absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, wieloletni wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego oraz doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR); dr inż. Krzysztof Bieńczak - adiunkt na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek Komisji ONZ WP11 ds. transportu żywności (Genewa) oraz prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - profesor zwyczajny na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu PP, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej.
Poradnik ten opracowano między innymi z myślą o kierowcach, zobowiązanych w niedługim czasie, do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych. Szczegółowe wymagania zostały wprowadzone dyrektywą Unii Europejskiej Nr 2003/59 z dnia 15. lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji oraz okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych oraz przewozu rzeczy lub osób oraz przez regulację krajową w znowelizowanej ustawie transportowej (Dz.U. nr 235 poz. 1701 z 2006 r. Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (rozdz. 7a)).
Wychodząc naprzeciw nowemu obowiązkowi prawnemu, w podręczniku przewidziano niezbędne wiadomości do realizacji takiego celu. Dobrany zespół autorski daje jednocześnie gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowo ujętej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego oraz szeroko rozumianej logistyki.


Spis treści
Od wydawcy13 Recenzja? Wprowadzenie15
CZĘŚĆ IV: ŚRODOWISKO PRACY KIEROWCY- LOGISTYKA?

1.    Zdrowie kierowcy, środowisko i elementy ergonomii stanowiska pracy kierowcy?
1.1.    Zdrowie kierowcy20
1.1.1.    Sprawność fizyczna kierowcy20
1.1.2.    Sprawność psychiczna kierowcy21
1.1.3.    Zawodowe choroby kierowców26
1.1.3.1.    Dyskopatia26
1.1.3.2.    Choroba wibracyjna31
1.1.4.    Charakterystyka postawy ciała kierowcy, pozycji i ruchów podczas prowadzenia
pojazdu33
1.1.5.    Ochrona osobista34
1.1.5.1.    Ubranie kierowcy35
1.1.5.2.    Ochrona oczu35
1.1.5.3.    Posiłek kierowcy38
1.1.6.    Charakterystyka pracy kierowcy samochodu ciężarowego i autobusu39
1.17. Zasady ergonomiczne miejsca pracy kierowcy45
1.17.1. Wymagania w stosunku do miejsca pracy kierowcy50
1.1 7.2. Układ klimatyzacji i ogrzewania w samochodzie ciężarowym i autobusie60
1.1 7.3.   Wpływ zmian temperatury w kabinie pojazdu na zachowanie się kierowcy65
1.2.    Strefy ergonomiczne miejsca pracy kierowcy66
1.2.1.    Fotel kierowcy67
1.2.2.    System bezpieczeństwa w fotelu kierowcy72
1.3.    Aspekty fizjologiczne i psychiczne wykonywania zawodu kierowcy73
Literatura74

2.    Czynniki odgrywające główną rolę podczas zachowania się kierowcy w różnych
sytuacjach na drodze77
2.1.       Czynniki wpływające na bezpieczne prowadzenie pojazdu przez kierowcę77
2.1.1.    Zasadnicze czynniki, odrywające główną rolę w czasie reakcji kierowcy79
2.1.2.    Czas reakcji kierowcy81
2.1.3.    Zależności drogi hamowania od czasu reakcji psychicznej kierowcy85
2.1.4.    Wpływ infradźwięków na prowadzenie pojazdu przez kierowcę85
2.2.    Wpływ emocji na prowadzenie pojazdu przez kierowcę87
2.3.    Wpływ alkoholu na długość drogi hamowania89
2.3.1.    Wpływ alkoholu na kierowcę90
2.3.1.1.    Charakterystyka stanów organizmu człowieka po spożyciu alkoholu94
2.3.1.2.    Odpowiedzialność karna za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu
i środków działających podobnie do alkoholu95
2.3.3.    Przykazania dla kierowcy podczas prowadzenia pojazdu107
2.3.4.    Praktyczne rady dla kierowców wpływające na bezpieczeństwo na drodze107
2.3.5.    Leki zabronione podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych108
2.4.    Środki działające podobnie jak alkohol109
2.4.1.    Narkotyki109
2.4.1.1.    Rodzaje testów do wykrywania działania narkotyków113
2.5.    Wykaz środków zabronionych przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych"8
2.6.    Przyczyny zasypiania kierowców w czasie prowadzenia pojazdu120
2.6.1.    Warunki pogodowe i topograficzne wpływające na zmęczenie kierowcy130
2.6.2.    Czynności kierowcy podczas powstrzymania się przed zaśnięciem141
2.6.3.    -    Choroby kierowcy wpływające na jego zdolność do bezpiecznego prowadzenia
pojazdu141
Literatura         142
3.    Wiedza i świadomość zaistnienia różnych sytuacji w czasie pracy kierowcy"5
3.1.    Wiedza i świadomość możliwych wypadków przy pracy w sektorze transportu
3.1.1.    Pojęcia związane z nieprzestrzeganiem zasad ruchu drogowego         145
3.1.2.    Podział wypadków drogowych w sektorze transportu
3.1.3.    Czynniki determinujące powstawanie wypadków drogowych         150
3.1.4.    System ratownictwa drogowego         159
3.1.5.    Społeczne przyczyny wypadków drogowych         159
3.1.6.    Zachowanie kierowcy w nagłych sytuacjach na drodze         164
3.1.6.1.    Oznaczenie miejsca wypadku drogowego         164
3.1.6.2.    Czynności kierowcy podczas awarii samochodu
3.1.7.    Ogólne zasady postępowania na miejscu wypadku         166
3.1.8.    Podstawowe dokumenty sporządzane po wypadku drogowym
3.1.9.    Ogólne zasady postępowania na miejscu kolizji drogowej 174
3.1.10.    Działanie kierowcy podczas pożaru pojazdu174
3.1.11.    Zapobieganie wypadkom drogowym         176
3.1.11.1.    Przyczyny i sprawcy wypadków drogowych         177
3.1.12.    Handel nielegalnymi emigrantami oraz nielegalna emigracja
3.1.12.1.    Zakres odpowiedzialności przewoźnika drogowego podczas przewozu emigrantów
i imigrantów bez zezwolenia181
3.1.13.    Obowiązki kierowcy związane z zachowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym         182
3.1.14.    Zagrożenia i bhp na stanowisku pracy kierowcy i sposoby ochrony przed nimi         183
3.1.15.    Zawodowe manewrowanie pojazdem         186
3.1.16.-    Bezpieczeństwo pasażerów i komfort ich jazdy podczas podróży187
3117.    Wykaz adresów stron internetowych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem
ruchu drogowego190 Literatura191

4.    Wiedza i zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez kierowcę193
4.1.    Przedlekarska pomoc ofiarom wypadków drogowych193
4.1.1.    Podstawowe pojęcia z zakresu ratownictwa medycznegoW4
4.1.2.    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa197
4.1.3.    Powstrzymywanie krwawień i krwotoków202
4.1.4.    Opatrywanie ran205
4.1.5.    Unieruchamianie złamanych i zwichniętych kończyn206
4.1.6.    Postępowanie w przypadku oparzeń, zatruć i stanu wstrząsu (pourazowego)208
4.2.    System ratownictwa drogowego209
Literatura         210

5.    Transport lądowy jako dziedzina gospodarki państwa211
5.1.    Kierunki rozwoju pojazdów samochodowych i transportu211
5.1.1.    Podstawowe definicje i pojęcia w eksploatacji pojazdów211
5.1.2.    Organizowanie zadań transportowych oraz techniczne utrzymanie pojazdów         213
5.1.3.    Charakterystyki techniczne pojazdów i ilościowe użytkowania środków transportu214
5.1.4.    Transport jako dziedzina gospodarcza217
5.1.5.    Podział transportu samochodowego         218
5.1.6.    Charakterystyka rynku transportowego         220
5.2.    Podstawowe definicje dotyczące spedycji222
5.2.1.    Podział i kategorie środków transportowych223
5.2.2.    Podstawowe dokumenty wystawiane przez spedycje 225
5.3.    Organizacja podstawowych rodzajów przedsiębiorstw transportowych
i pomocniczej działalności transportowej         226
5.3.1.    Definicja przedsiębiorstwa transportowego226
5.3.2.    Struktura organizacyjna przedsiębiorstw transportowych         228
5.4.    Infrastruktura transportowa Polski231
5.4.1.    Struktura i finansowanie infrastruktury w Polsce234
5.4.1.1.    Numeracja dróg publicznych236
5.4.2.    Rozbudowa infrastruktury w Polsce w latach 2002-2015239
5.4.3.    Planowane i projektowane autostrady i drogi ekspresowe do 2015 roku241
5.5.    Środowisko ekonomiczne w sektorze transportu247
Literatura         256

6.    Transport kombinowany 257
6.1.1.    Podstawowe definicji257
6.1.2.    Przykłady praktyczne stosowania transportu kombinowanego         258
6.2.    Podział transportu kombinowanego         259
6.2.1.    Przewozy multimodalne         259
6.2.2.    Przewozy kontenerowe         264
6.2.3.    Przewozy ?piggyback"270
6.2.4.    Przewozy lądowo-morskie281
6.2.5.    Transport intermodalny282
6.2.5.1.    Przewozy kontenerowe         284
6.2.5.2.    Przewozy szynowo-drogowe         285
6.2.5.3.    Przewozy lądowo-promowe         286
6.2.6.    Kombinacje środków transportowych286
6.2.7.    Charakterystyka przewozów kombinowanych w Polsce         294
6.2.8.    Terminal transportu kombinowanego         298
6.2.9.    Dokumenty w transporcie kombinowanym         300
6.2.10.    Wykorzystanie i rozwój transportu kombinowanego w Europie i w Polsce300
6.2.11.    Zalety transportu kombinowanego305
6.2.12.    Wady przewozów kombinowanych         305
6.2.13.    Perspektywy rozwoju transportu kombinowanego w świetle strategii rozwoju transportu w latach 2007-2013    305
6.3.    Nadwozia wymienne         306
6.3.1.    Zalecenia dla kierowcy przewożącego ładunki w nadwoziach wymiennych         310
6.4.    Naczepa samochodowa         312
6.5.    Paleta ładunkowa         312
Literatura         313
7.    Transport ładunków nienormatywnych 315
7.1.    Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych         315
7.2.    Podstawowe pojęcia w transporcie ładunków ponadgabarytowych         316
7.3.    Czynności podczas przygotowania transportu ponadgabarytowego         317
7.4.    Zadania dodatkowych firm i służb biorących udział w transporcie ładunków ponadgabarytowych         318
7.5.    Rodzaje środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych      318
7.6.    Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych323
7.6.1.    Rodzaje zezwoleń         323
7.7.    Dopuszczalne naciski na oś na drogach RP         325
7.8.    Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych         332
7.9.    Opłaty za przewozy ponadgabarytowe335
7.10.    Kary dla przewoźników związane z transportem towarów ponadgabarytowych347
7.11.    Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych         359
Literatura         359
8.    Przewóz żywych zwierząt361
8.1.    Regulacje prawne przewozu drogowego zwierząt         361
8.1.1.    Charakterystyka regulacji prawnych w Unii Europejskiej         361
8.1.2.    Charakterystyka regulacji krajowych         362
8.1.3.    Podstawowe pojęcia przewozu drogowego zwierząt         364
8.2.    Warunki transportu zwierząt         365
8.3.    Specjalistyczne warunki techniczne dla pojazdów         369
8.3.1.    Wymagania dodatkowe dotyczące środków transportu         374
8.4.    Podział środków transportowych         375
8.5.    Czas transportu zwierząt         376
8.6.    Zasady kontroli transportu zwierząt377
8.7.    Kary dla przewoźników związane z transportem zwierząt         378
8.8.    Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu żywych zwierząt         378
Literatura         378
9.    Przewóz artykułów żywnościowych 379
9.1.    System bezpieczeństwa zdrowotnego         379
9.2.    Uregulowania prawne przewozu drogowego żywności         381
9.2.1.    Międzynarodowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności381
9.2.2.    Krajowe uregulowania prawne przewozu drogowego żywności         381
9.2.3.    Państwa - strony Umowy ATP382
9.2.3.1.    Obszar obowiązywania Umowy ATP         385
9.3.    Przewóz artykułów spożywczych         387
9.4.    Warunki dotyczące temperatur obowiązujące dla artykułów żywnościowych         388
9.5.    Rodzaje środków transportu żywności         390
9.5.1.    Określenie i normy specjalnych środków transportu do przewozu szybko
psujących się artykułów żywnościowych         393
9.5.2.    Wymagania specjalistyczne dla samochodów do przewozu żywności         397
9.5.3.    Warunki transportu mięsa surowego chłodzonego         400
9.5.4.    Warunki transportu drobiu         400
9.5.5.    Warunki transportu chleba i produktów podobnego rodzaju         401
9.5.6.    Warunki transportu ryb         401
9.5.7.    Warunki transportu mleka pasteryzowanego i produktów mlecznych         401
9.5.8.    Warunki transportu jaj         402
9.5.9.    Samochody do przewozu luzem materiałów sypkich i suchych, np. mąki, cukru, soli,
nawozów sztucznych         403
9.5.10.    Warunki transportu napojów         405
9.6.    Oznaczenia literowe środków transportu żywności         406
9.7.    Urządzenia rejestrujące temperaturę         409
9.8.    System informatycznej kontroli nad przewozem artykułów żywnościowych         412
9.9.    Kontrola przestrzegania przewozów w ramach ATP         413
9.10.    Protokół ATP         414
9.11.    Rodzaje kar dla przewoźników w zakresie przewozu żywności         415
Literatura         416
10.    Przewozy specjalistyczne (nadwozia specjalistyczne)4"
10.1.    Samochody do przewozu samochodów (samochodowce)417
10.2.    Samochody do przewozu pieniędzy         419
10.3.    Samochody do przewozu zwłok i szczątków ludzkich         420
10.4.    Samochody do przewozu betonu         422
Literatura         424

11.    Transport odpadów425
11.1.    Regulacje prawne przewozu drogowego odpadów         425
11.2.    Definicje odpadów        427
11.2.1.    Definicje specjalistyczne dotyczące gospodarki odpadami427
11.3.    Gromadzenie odpadów428
11.4.    Wywóz odpadów428
11.5.    Kategorie odpadów429
11.5.1.    Rodzaje odpadów niebezpiecznych429
11.6.    Właściwości odpadów niebezpiecznych430
11.7.    Warunki transportu odpadów432
11.7.1.    Rodzaje pojemników432
11.7.2.    Systemy transportu odpadów434
11.8.    Środki transportu do przewozu i przechowywania odpadów434
11.8.1.    Podział i charakterystyka środków transportowych do przewozu odpadów434
11.8.2.    Zalecenia i przestrogi dla obsługi hakowych urządzeń załadunkowych441
11.9.    Dokumenty uprawniające do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu odpadów442
11.10.    Metody unieszkodliwiania odpadów444
11.11.    Kary dla przewoźnika związane z transportem odpadów444
11.12.    Organa państwowe uprawnione do kontroli transportu odpadów445
Literatura445
12.    Logistyka magazynowo-spedycyjna. Centra logistyczne 447
12.1.    Definicja centrum logistycznego i jego charakterystyka447
12.2.    Parametry ekonomiczne centrów dystrybucji449
12.3.    Istota intermodalnych centrów logistycznych450
12.4.    Rola i zadania centrów logistycznych451
12.5.    Zadania centrów logistycznych453
12.6.    Funkcje centrów logistycznych455
12 7.    Podział centrów logistycznych456
12.8.    Rola centrów logistycznych w transporcie towarów458
12.9.    Transport w centrum logistycznym460
12.10.    System informatyczny centrum logistycznego462
12.11.    Kryteria pracy centrum logistycznego463
12.12.    Cechy szczególne centrów logistycznych464
12.13.    Tendencje rozwojowe centrów logistycznych464
12.14.    Maszyny i urządzenia ładunkowe465
12.14.1.    Definicja maszyn i urządzeń ładunkowych465
12.14.2.    Podział maszyn ładunkowych465
12.14.3.    Urządzenia ładunkowe na pojazdach samochodowych473
12.14.4.    Instrukcja BHP przy ręcznym przewożeniu ładunków476
12.14.5.    Podstawowe zasady stosowania dźwignic o napędzie ręcznym478
12.15.    Giełdy transportowe479
12.15.1.    TimoCom Truck&Cargo479
12.15.2    Międzynarodowa giełda TELENET491
12.15.3.    Platforma BENELOG491
12.15.4.    Giełda transportowa OCX492
iiteratura        493
 
13.    Ochrona środowiska naturalnego przed wpływem transportu 495
13.1.    Rodzaje zagrożeń środowiska naturalnego495
13.1.1.    Degradacyjny wpływ transportu na naturalne środowisko człowieka495
13.1.2.    Emisja toksycznych spalin497
13.1.3.    Emisja hałasu504
13.1.4.    Udział transportu w zanieczyszczaniu wód507
13.1.5.    Zajętość terenu507
13.1.6.    Odpady motoryzacyjne508
13.2.    Koszt zewnętrzny transportu509
Literatura513

Załącznik
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwie- 515 rząt podczas transportu i związanych z tym działań (Dz. Urz. UE nr L 3 z dnia 5 stycznia 2005 r., s.1).
Suplement
do książki D. Starkowski, K. Bieńczak, W. Zwierzycki: ?Samochodowy transport krajowy 561 i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej". Tom II Przepisy prawne. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 r. (Dz.U.07.147.1040 z dnia 14 sierpnia 2007 r) w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach.Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Poleć znajomemu
Nadawca:
E-mail znajomego:
Wiadomość:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

Nie jestem zainteresowany - zamknij komunikat

Wydawnictwo

Tło kategorie

Towar dnia

Motocyklowe instalacje elektryczne

Teraz 49,50 zł z VAT zamiast 52,50 zł

Wystaw Opinię