Google+
Autodata

Samochodowy Transport krajowy i międzynarodowy tom I 2010

Cena: 95,00 zł z VAT

Wydawnictwo: Systherm

Dostępność: produkt niedostępny

  • Liczba stron 672 (542 + 130 suplement)
  • Oprawa twarda
  • Format 246x174mm
  • Rok wydania 2010 wyd 2 roszerzone
  • Język polski

Masz pytania? Zadzwoń numer telefonu 24 23 11 006 lub napisz: sklep@autodata.pl

Samochodowy Transport krajowy i międzynarodowy tom I 2010
Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy Tom I Zabezpieczenie ładunków oraz zagadnienia techniczno- eksploatacyjne w transporcie drogowym
Spis treści

Od wydawcy     13
Recenzja     15
Wprowadzenie     17

CZĘŚĆ I: ZAGADNIENIA TECHNICZNE    23

1.    Właściwości techniczne pojazdu    25
1.1.    Układ napędowy    25
1.1.1.    Ogólna charakterystyka i zadania układu napędowego    25
1.1.2.    Pojęcia podstawowe związane z układem napędowym    26
1.1.3.    Podział i ogólna budowa układów napędowych    35
1.2.    Rodzaje parametrów silnika    43
1.2.1.    Charakterystyka prędkościowa    44
1.2.1.1.    Charakterystyka zewnętrzna silnika (charakterystyka momentu obrotowego,
mocy i jednostkowego zużycia paliwa)    45
1.2.1.2.    Charakterystyka granicy dymienia    48
1.2.1.3.    Charakterystyka eksploatacyjna    48

1.2.2.    Sprawność silnika spalinowego    49
1.2.3.    Elastyczność silnika    50
1.3.    Siła napędowa pojazdu         53
Literatura    54

2.    Hamowanie, ABS, ASR, EBD, ESP, układy bezpieczeństwa jazdy, zwalniacz,
regulator prędkości    55
2.1.    Rodzaje układów hamulcowych w pojazdach samochodowych    55
2.2.    Charakterystyka procesu hamowania (siły hamowania i ich oddziaływanie na pojazd)    56
2.3.    Zadania i rodzaje układów hamulcowych    58

2.3.1.    Wymagania techniczno-prawne    58
2.3.2.    Ocena stanu technicznego hydraulicznego układu hamulcowego    60

2.3.2.1.    Wymagania eksploatacyjne    60
2.3.2.2.    Warunki zdatności technicznej    61
2.3.2.3.    Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego    62
2.3.3.    Hydrauliczne układy hamulcowe    65
 
2.3.3.1.    Bębnowe mechanizmy hamulcowe        65
2.3.3.1.1.    Układ Simplex        65
2.3.3.1.2.    Układ Duplex        66
2.3.3.1.3.    Układ samowzmacniający        68
2.3.3.1.4.    Urządzenia do regulacji luzu szczęk        71

2.3.4.    Taśmowe mechanizmy hamulcowe        71
2.3.5.    Tarczowe mechanizmy hamulcowe i ich rodzaje        72

2.3.5.1.    System Dunlop        73
2.3.5.2.    System Girling        73
2.3.5.3.    System DBA-Bendix        73
2.3.5.4.    System Chrysler        74
2.3.5.5.    Hamulce tarczowe sterowane powietrzem        75
2.3.5.6.    Mechaniczne układy uruchamiające hamulce        78
2.3.5.7.    Budowa mechanicznego układu uruchamiającego         78
2.3.6.    Hamulce postojowe         78
2.3.6.1.    Sterowanie hamulcem postojowym        79
2.3.6.2.    Współzależne sterowanie hamulca postojowego        79
2.3.6.3.    Hamulec postojowy sterowany powietrzem        80
2.3.7.    Hydrauliczne układy uruchamiające         81
2.3.7.1.    Działanie układu hydraulicznego         81
2.3.7.2.    Działanie pompy hamulcowej         82
2.3.7.3.    Dzielony hydrauliczny układ uruchamiający         84
2.3.7.4.    Podciśnieniowe urządzenia wspomagające        85
2.3.7.5.    Podciśnieniowe układy uruchamiające        85
2.3.7.6.    Układy hydrauliczno-podciśnieniowe        86
2.3.7.7.    Warunki zdatności technicznej układu hamulcowego z uruchamianiem
hydraulicznym         88
2.3.8.    Pneumatyczne układy hamulcowe        89
2.3.8.1.    Budowa podstawowego układu pneumatycznego         89
2.3.8.2.    Wymagania eksploatacyjne stawiane układom hamulcowym sterowanych
powietrzem         90
2.3.8.3.    Parametry stanu technicznego (zdatności technicznej) układu hamulcowego
sterowanego powietrzem         90
2.3.8.4.    Zadania powietrza w układach pojazdów        91
2.3.8.5.    Czynniki wpływające na prawidłową pracę układu hamulcowego sterowanego
powietrzem         91
2.3.8.6.    Parametry powietrznych układów przenoszących powietrze        91
2.3.8.7.    Budowa nowoczesnego układu hamulcowego sterowanego powietrzem         92
2.3.8.8.    Budowa układu hamulcowego przyczepy sterowanego powietrzem        96
2.3.8.9.    Tendencje rozwojowe w powietrznych układach hamulcowych        98
2.4.    Układ przeciwblokujący ABS (Antilock Braking System)        99
2.4.1.    Zadania ABS        99
2.4.1.1.    Zasada działania i budowa układu przeciwblokującego ABS         101
2.5.    Układ regulacji poślizgu napędu ASR        108
2.6.    Elektronicznie sterowany system hamulcowy EBS (Electronic Braking System)        110
2.6.1.    Budowa EBS        110
2.6.2.    Zasada działania EBS    113
2.6.3.    Zalety systemu EBS    114
2.6.4.    Układy mieszane w powietrznych układach hamulcowych      115
2.7.    Układ stabilizacji toru jazdy ESP    115
2.7.1.    Cel i zasada stosowania układu ESP     115
2.7.2.    Budowa układu ESP      119
2.7.3.    Działanie układu ESP    121
2.8.    System wspomagania nagłego hamowania - BAS    124
2.8.1.    Zasada działania i budowa układu BAS    124
2.9.    Zwalniacze     125
2.9.1.    Wymagania prawne      127
2.9.2.    Wymagania techniczne      128
2.9.3.    Zastosowanie zwalniaczy      129
2.9.4.    Cel stosowania zwalniaczy    129
2.9.5.    Ograniczenia stosowania zwalniaczy    129
2.9.6.    Rodzaje zwalniaczy    130
2.9.6.1.    Zwalniacze silnikowe     130
2.9.6.2.    Zwalniacze podwoziowe      139
2.9.7.    Systemy sterowania zwalniaczami     148
2.9.8.    Korzyści stosowania zwalniaczy    150
2.10.    Ogranicznik prędkości maksymalnej pojazdu    151
2.10.1.    Cel i zastosowanie ogranicznika prędkości      151
2.10.2.    Zasada działania i budowa ogranicznika prędkości jazdy      154
2.10.3.    Zalety stosowania ogranicznika prędkości jazdy    157
Literatura     158

3.    Optymalizacja zużycia paliwa    161
3.1.    Czynniki eksploatacyjne      163
3.1.1.    Stan techniczny pojazdu i jakość obsługiwania    163
3.1.2.    Technika jazdy i wiedza kierowcy    164
3.2.    Rodzaje oporów ruchu działających na samochód    166
3.2.1.    Opory toczenia    167
3.2.2.    Opory powietrza - siła aerodynamiczna      173
3.2.3.    Opór pokonywania wzniesień    175
3.2.4.    Opór bezwładności (przyśpieszenia)      176
3.2.5.    Opory toczenia i powietrza      176

3.3.    Technika prowadzenia pojazdu      178
3.4.    Wpływ prędkości i przełożenia układu napędowego na zużycie paliwa      179
3.5.    Warunki ekonomicznej jazdy dla kierowców      179
Literatura      179
4.    Załadunek pojazdu i zabezpieczenie ładunku    181
4.1.    Obciążenia osi kół jezdnych    181
4.1.1.    Obowiązujące akty prawne dotyczące ważenia pojazdów    182
4.1.2.    Konsekwencje przeciążenia pojazdu      183
4.1.3.    Środki techniczne do oceny obciążenia pojazdu    183
 
4.1.4.    Metodyka i warunki pomiaru    185
4.2.    Stateczność pojazdu    195
4.3.    Typy opakowań i palet    197

4.3.1.    Ustawodawstwo prawne - definicja opakowania    198
4.3.2.    Klasyfikacja opakowań    201

4.3.2.1.    Materiał opakowania    202
4.3.2.2.    Ochrona środowiska      205
4.3.2.3.    Formy własności opakowań    205
4.3.2.4.    Formy obrotu opakowaniami    206
4.3.2.5.    Sposób wykorzystania      206
4.3.2.6.    Podział opakowań ze względu na kształt i funkcję ochronną    206
4.3.3.    Funkcje opakowań      207
4.3.3.1.    Funkcje marketingowe    207
4.3.3.2.    Funkcje logistyczne      209
4.3.3.3.    Funkcje podstawowe i pochodne      211
4.3.4.    Oznakowanie opakowań      212
4.3.4.1.    Znaki zasadnicze    213
4.3.4.2.    Znaki informacyjne      214
4.3.4.3.    Znaki niebezpieczeństwa      216
4.3.4.4.    Znaki manipulacyjne      217
4.3.4.5.    Przykłady opakowań ze znakami manipulacyjnymi i oznaczeniami     222
4.3.5.    Narażenia działające na opakowanie    225
4.3.5.1.    Narażenia fizyczne    226
4.3.5.2.    Narażenia klimatyczne      226
4.3.5.3.    Narażenia mechaniczne     226
4.3.5.4.    Promieniowanie      227
4.3.5.5.    Narażenia chemiczne     227
4.3.5.6.    Narażenia biologiczne      227
4.3.6.    Klasyfikacja, rodzaje, jakość i budowa palet    228
4.3.6.1.    Przepisy prawne    228
4.3.6.2.    Klasyfikacja i rodzaje palet ładunkowych    228
4.3.6.3.    Wymagania technologiczne i oznakowanie dla palet EUR (EPAL)    233
4.3.6.4.    Uszkodzenia i wady uniemożliwiające bezpieczne eksploatowanie
palet ładunkowych płaskich EUR    242
4.3.6.5.    Kary za fałszowanie palet EUR (EPAL)    243
4.3.6.6.    Zabezpieczenie palety do transportu    243
4.3.6.7.    Palety z tworzywa sztucznego    245

4.3.7.    Rodzaje pojemników ładunkowych    249
4.3.8.    Opakowania do transportu towarów niebezpiecznych    254
4.3.9.    Pakiety (pakietowe jednostki ładunkowe    257
4.4.    Kategorie ładunków wymagających zabezpieczenia    259
4.4.1.    Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru
podczas transportu w Polsce    259
4.4.2.    Odpowiedzialność prawna osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie towaru
podczas transportu w Niemczech    261
4.5.    Zasady, techniki i metody zabezpieczenia ładunków    262
4.5.1.    Wpływ siły bezwładności na ładunek i zmianę położenia środka ciężkości pojazdu    262
4.5.2.    Kategorie ładunków wymagających zabezpieczenia    265
4.5.2.1.    Przepisy prawne dotyczące dystrybucji i transportu towarów    265
4.5.2.2.    Klasyfikacja ładunków w transporcie drogowym    265
4.5.3.    Techniki i zasady zabezpieczenia ładunku    266
4.5.3.1.    Zasady sprawdzenia i zabezpieczenia ładunku na pojeździe    269
4.5.3.2.    Taśmy poliestrowe    271
4.5.3.3.    Pasy naciągowe    273
4.5.3.4.    Kątowniki tekturowe      275
4.5.3.5.    Odciągi łańcuchowe    275
4.5.4.    Zasady doboru metod i systemów zabezpieczenia ładunków w zależności
od warunków przewozu    280
4.5.4.1.    Kątowniki tekturowe    289
4.5.4.2.    Maty antypoślizgowe    289
4.5.4.3.    Drążki rozporowe    290
4.5.4.4.    Kaptury termoizolacyjne    292
4.5.4.5.    Ściany i kurtyny termoizolacyjne    292
4.5.4.6.    Poduchy powietrzne    294
4.5.4.7.    Pokrycia ochronne na skrzynię ładunkową      298
4.5.4.8.    Drążki zapadkowe i belki ładunkowe      300
4.5.4.9.    Siatki zabezpieczające    302

4.5.5.    Mieszane zabezpieczenia ładunków    303
4.5.6.    Sposoby kontroli ładunków zabezpieczonych pasami naciągowymi    305
4.5.7.    Rozmieszczenie ładunków na skrzyni ładunkowej samochodu    308
4.5.8.    Zasady zabezpieczania różnorodnych ładunków    309
4.5.9.    Zasady przewozu ładunków ponadgabarytowych    310
4.5.10.    Sposoby i metody zabezpieczenia pojazdów i ładunków na promach morskich    312
4.5.10.1.    Przepisy prawne    312
4.5.10.2.    Charakterystyka i podział promów    317
4.5.10.3.    Główne szlaki wodne w Europie    317
4.5.10.4.    Przewóz ładunków      318
4.5.10.5.    Sposoby załadunku promów      319
4.5.10.6.    Rodzaje jednostek morskich do przewozu jednostek ładunkowych      321
4.5.10.7.    Środki bezpieczeństwa i zabezpieczenia pojazdów      326
4.6.    Czynności załadowcze i wyładowcze      339
Literatura    340
5.    Zasady bezpieczeństwa i wyposażenia pojazdu wpływające na jego
bezpieczeństwo    347
5.1.    Rodzaje bezpieczeństwa w pojazdach      347
5.1.1.    Bezpieczeństwo czynne i prewencyjne    348
5.1.2.    Bezpieczeństwo bierne    375
5.1.2.1.    Testy zderzeniowe pojazdów    381
5.1.2.2.    Wymagania polskich przepisów dotyczące wyposażenia pojazdów    384
5.1.2.3.    Poduszka powietrzna      388
5.1.2.4.    Pasy bezpieczeństwa    395
5.1.3.    Bezpieczeństwo osobiste      399
5.1.4.    Bezpieczeństwo powypadkowe      399
5.1.5.    Bezpieczeństwo ekologiczne    400
5.2.    Specjalistyczne wyposażenie pojazdu    400
5.2.1.    Tablice dodatkowe środków transportowych długich i ciężkich    400
5.2.2.    Osłony międzyosiowe samochodu i przyczepy    403
5.2.3.    Zabezpieczenie środka transportowego przed uderzeniem      403
5.2.3.1.    System FUB - FUBS    405
Literatura      409

CZĘŚĆ II: PŁYNY EKSPLOATACYJNE    411

Wprowadzenie      413
6.    Oleje silnikowe    413
6.1.    Ogólnie o smarowaniu i środkach smarowych      413
6.2.    Funkcje i własności oleju silnikowego      416
6.3.    Technologie produkcji olejów smarowych      423
6.4.    Klasyfikacje - lepkościowa i jakościowa    426

6.4.1.    Klasyfikacja lepkościowa olejów silnikowych wg SAE    427
6.4.2.    Klasyfikacje jakościowe API i ACEA    429
6.5.    Klasyfikacja lepkościowa i jakościowa ISO    436

7.    Oleje przekładniowe    443
7.1.    Klasyfikacja lepkościowa SAE olejów przekładniowych    444
7.2.    Klasyfikacja API jakości olejów przekładniowych    444
7.3.    Oleje ATF (do przekładni automatycznych)    446
7.4.    Oleje uniwersalne (silnikowo-przekładniowo-hydrauliczne)    446
8.    Samochodowe smary plastyczne    449
8.1.    Podział smarów plastycznych na klasy konsystencji    449
8.2.    Ważniejsze wskaźniki stabilności fizycznej i chemicznej    450
8.3.    Pożądane cechy smarów samochodowych    451
8.4.    Klasyfikacja smarów samochodowych ASTM D4950-94     453

9.    Płyny hamulcowe, płyny do układów chłodzenia    459
9.1.    Płyny hamulcowe    459
9.1.1.    Wymagania wobec płynów hamulcowych     459
9.1.2.    Klasyfikacje płynów hamulcowych    462
9.1.3.    Diagnostyka eksploatacyjnego stanu płynu hamulcowego     463
9.2.    Płyny niskokrzepnące do układów chłodzenia    464
9.2.1.    Wymagania ogólne    464
9.2.2.    Mieszaniny wodno-glikolowe     465
9.2.3.    Zakres badań płynów do chłodnic      469
9.3.    Płyny do spryskiwania i kosmetyki samochodowe    472
 
9.3.1.     Płyny do mycia i spryskiwania szyb samochodowych oraz reflektorów    472
9.3.2.    Kosmetyki samochodowe i inne preparaty      474

10.    Czynniki chłodnicze i oleje sprężarkowe stosowane w transportowych
agregatach chłodniczych      477
10.1.    Czynniki chłodnicze      477
10.2.    Oleje smarowe do sprężarek chłodniczych      484

10.2.1.    Wymagania ogólne    484
10.2.2.    Rodzaje olejów do sprężarek chłodniczych     485
10.2.3.    Mieszalność olejów i czynników chłodniczych      488

11.    Paliwa silnikowe - wiadomości podstawowe    495
11.1.    Przeróbka ropy naftowej na paliwa    495
11.2.    Charakterystyka benzyn    496

11.2.1.    Zdolność do parowania i tworzenia mieszanki    496
11.2.2.    Ocena jakości spalania. Liczba oktanowa    498
11.2.3.    Inne własności eksploatacyjne    499
11.3.    Charakterystyka olejów napędowych    500
11.3.1.    Własności związane z tworzeniem mieszanki poprzez wtrysk paliwa    500
11.3.2.    Zdolność do samozapłonu. Liczba cetanowa    500
11.3.3.    Inne własności eksploatacyjne    502

12.    Toksyczność spalin silnikowych i główne kierunki jej redukcji    507
12.1.    Składniki spalin      507
12.2.    Oczyszczanie spalin    511
12.3.    Wymagania współczesne odnośnie do paliw silnikowych.
Paliwa reformułowane      514
12.3.1.    Dyrektywy UE: 98/70 i 2003/17/EC oraz rozporządzenia krajowe    514
12.3.2.    O reformulacji benzyn silnikowych    516
12.3.3.    O reformulacji olejów napędowych    518
12.3.4.    Światowa Karta Paliw    521
13.    Zagrożenia występujące przy transporcie, magazynowaniu i dystrybucji paliw    525
13.1.    Łatwopalność i wybuchowość    525
13.2.    Hermetyzacja procesów nalewowych    529
13.3.    Zabezpieczenie gruntu i wody przed skażeniem produktami naftowymi    531
Literatura      532
Symbole i oznaczenia    539

Suplement - Tom II. Przepisy prawne. Wydanie II uzupełnione
 
Od Wydawcy

Kolejną publikacją wydawnictwa SYSTHERM z zakresu transportu jest kolejne wydanie, pierwszego tomu poradnika ?Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Zagadnienia techniczne. Płyny eksploatacyjne".
Autorami tego poradnika są: dr inż. Dariusz Starkowski - absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Samochodowych w Pile oraz studiów doktoranckich na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, wykładowca na kursach podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników sektora transportowego oraz kursach z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR, doradca ds. przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (ADR) oraz w transporcie lotniczym (IATA); prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki - profesor zwyczajny na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, dyrektor Instytutu Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych oraz dr inż. Krzysztof Bieńczak - adiunkt na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej, członek komisji ONZ WP11 do spraw transportu żywności (Genewa).
Całość poradnika stanowią trzy tomy. Poradnik ten opracowano między innymi z myślą o kierowcach, zobowiązanych do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowych. Cały podręcznik omawia niezbędne wiadomości potrzebne do zrealizowania tego celu. Specjalistyczny i kompetentny zespół autorów daje gwarancję zebrania w jednym tytule aktualnej i kompleksowej wiedzy praktycznej w zakresie samochodowego transportu krajowego i międzynarodowego oraz szeroko pojętej logistyki.
Tom I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno - eksploatacyjne w transporcie drogowym
Tom ten jest podzielony na dwie części, w których omówione są zagadnienia techniczne oraz płyny eksploatacyjne. Autorzy poruszają zagadnienia takie jak: właściwości techniczne pojazdu, optymalizacja zużycia paliwa, wpływ wyposażenia pojazdu na bezpieczeństwo. Wydanie II zostało rozszerzone o szeroką informację o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych opon do samochodów ciężarowych i autobusów firmy Michelin. Opisano również szczegółowo płyny eksploatacyjne: oleje, smary, płyny hamulcowe, paliwa oraz ich wpływ na środowisko. Ponadto wznowienie I tomu zostało rozszerzone o suplement, który omawia w sposób szczegółowy zmiany w przepisach prawnych dotyczących transportu jakie zostały wprowadzone po 1 września 2009 roku.
Tom II Przepisy prawne
Książka ta omawia w sposób przejrzysty i kompleksowy całość przepisów prawnych związanych z transportem, akredytacją oraz certyfikacją wymaganą w UE pracowników branży motoryzacyjnej na dzień 01.09.2009 r. Zmienione przepisy wymagają aby każdy kierowca autobusu i samochodu ciężarowego, który posiada aktualne prawo jazdy odpowiedniej kategorii, raz na pięć lat ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu okresowym w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, na podstawie, którego, kierowca może ubiegać się o przedłużenie uprawnienia do wykonywania przewozu osób lub rzeczy.
Tom III Środowisko pracy kierowcy. Logistyka Omawia on całość zagadnień związanych ze zdrowiem, środowiskiem i ergonomią stanowiska pracy kierowcy. Specyfikę przewozów: kombinowanych, ładunków nienormatywnych, żywych zwierząt,
 
żywności, odpadów oraz przewozów specjalistycznych, a także logistykę magazynowo-spedycyjną oraz centra logistyczne.
Poradnik kierujemy do kierowców, właścicieli i specjalistów przedsiębiorstw transportowych, organizacji samorządowych i stowarzyszeń transportowo-spedycyjnych, ośrodków kształcenia i doskonalenia kierowców zawodowych. Liczymy na zainteresowanie tym tytułem także uczniów szkół technicznych oraz środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów kierunków technicznych i ekonomicznych szukających praktycznej wiedzy z zakresu transportu.

Recenzja

?Kompletne opracowanie składa się z trzech tomów obejmujących:
?    Tom I - Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie
drogowym (część I - Zagadnienia techniczne, część II - Płyny eksploatacyjne),
?    Tom II - Przepisy prawne,
?    Tom III - Środowisko pracy kierowcy. Logistyka.
Transport drogowy odgrywa obecnie dominującą rolę w całym rynku transportowym. Zachodzące procesy konkurencyjne w sektorze transportu samochodowego powodują duży wzrost wymagań w stosunku do kierowców pracujących w transporcie drogowym. Wynika to przede wszystkim ze zmian technicznych i technologicznych taboru oraz zmiany specyfiki czasu kierowcy.
W wielu krajach obserwuje się systematyczny wzrost prestiżu zawodu kierowcy, który jest zawodem trudnym i wymaga od człowieka dużych umiejętności i predyspozycji do funkcjonowania w złożonej sytuacji drogowej.
W zdobywaniu wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zawodu kierowcy pomaga korzystanie z odpowiedniej literatury. Obecnie brak jest na rynku wydawniczym aktualnych i dobrze opracowanych podręczników dla tej grupy zawodowej. Przedstawione kompleksowe opracowanie zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki może pomóc kierowcom wykonującym transport drogowy w zdobywaniu wymaganych uprawnień.
Problematyka zawarta w opracowaniu dotyczy całokształtu wiedzy teoretycznej i praktycznej, którą powinien opanować zawodowy kierowca.
Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim do kierowców oraz właścicieli firm transportowych i spedycyjnych (wielu z nich jest jednocześnie czynnymi kierowcami). Z opracowania z powodzeniem mogą korzystać studenci i uczniowie wybranych kierunków technicznych oraz osoby zajmujące się zagadnieniami dotyczącymi transportu drogowego (osób i rzeczy).
Podjętą przez Autorów próbę opracowania książki obejmującej całokształt wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej kierowcy wykonującemu transport drogowy, należy uznać za cenną inicjatywę. W związku z tym projekt takiego opracowania oceniam w całości pozytywnie". (fragment oceny projektu i recenzji książki)
 
Piła, styczeń 2010 r.
 
dr inż. Kazimierz Sitek
 
Wprowadzenie

Akty prawne Unii Europejskiej w dziedzinie transportu lądowego regulują takie podstawowe dziedziny, jak: funkcjonowanie rynku transportowego (dostęp do zawodu, dostęp do rynku, stawki i warunki przewozu), zasada konkurencji, interwencji i pomocy finansowej państwa, harmonizacja strukturalna (techniczna, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego oraz socjalna i fiskalna), wspólne zasady kontroli środków transportu i prawidłowości realizacji usług transportowych, określenie kierunków rozwoju i sposobów realizacji europejskiej infrastruktury transportowej, łącznie z zasadami przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty i ustalania opłat od użytkowników. Odrębne akty prawne wprowadzają wspólne reguły dla transportu kombinowanego, ochrony żywych zwierząt podczas transportu, transport towarów i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż niebezpieczne.
W wyniku negocjacji Polska zobowiązała się do przyjęcia całego dorobku prawnego Unii Europejskiej w dziedzinie transportu według stanu na 1 listopada 2002 r. z pewnymi wyjątkami, dla których przewidziano okresy przejściowe.
Po podpisaniu Traktatu (26.04.2003 r.) stosuje się procedurę uzgadniania terminów przyjmowania przez Polskę nowych unijnych aktów prawnych.
Negocjacje Polski z Unią Europejską w sprawie członkostwa rozpoczęły się 31 marca 1998 r., a zakończyły 13 grudnia 2002 r. Pierwszym krokiem jednak było podpisanie, 16 grudnia 1991 r. Układu Europejskiego ustalającego warunki stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi.
Negocjacje w obszarze ?Polityka transportowa" zostały otwarte 12 listopada 1999 r., a zamknięte 10 czerwca 2002 r. Dotyczyły one transportu kolejowego, drogowego, żeglugi śródlądowej, transportu kombinowanego, lotniczego i morskiego oraz infrastruktury transportowej.
Z chwilą przystąpienia Polska uzyskała swobodny dostęp do rynku międzynarodowego transportu drogowego, na takich samych zasadach, jakie dotyczą przewoźników z dawnych państw członkowskich.
Jednak warunkiem dostępu do tego rynku jest pełne przyjęcie i wdrożenie prawa w dziedzinie transportu drogowego, łącznie z normami technicznymi, socjalnymi, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i fiskalnymi. Ustalenia w zakresie kompetencji zawodowej przewoźnika obejmują zgodę i warunek UE co do uznawania na zasadzie wzajemności certyfikatów kompetencji zawodowej wydawanych od dnia 1 stycznia 2002 r., tzn. od daty wejścia w życie nowej polskiej ustawy o transporcie drogowym.
 
Transport drogowy normowany jest w Unii Europejskiej przez trzy podstawowe akty prawne:
1.    Rozporządzenie nr 684/92 Rady (EWG) z 16 marca 1992 r. w sprawie zasad międzynarodowego przewozu pasażerskiego i autokarowego, zmienione Rozporządzeniem nr 11/98 W.E. z dnia 11.12.1997 r.
2.    Rozporządzenie nr 881/92 Rady (EWG) z dnia 26.03.1992 r. w sprawie dostępu do rynku drogowych przewozów rzeczy na terenie Unii Europejskiej, na lub z terytorium Unii Europejskiej, na lub z terytorium państwa członkowskiego i w tranzycie przez jedno lub więcej państw członkowskich
3.    Rozporządzenie nr 3118/93 Rady (EWG) z dnia 25.10.1993 r. określające warunki, na jakich przewoźnicy nie - rezydenci mogą prowadzić krajowe drogowe przewozy towarów na terytorium państwa członkowskiego, zmieniające Rozporządzeniem nr 3315/94 WE z dnia 22.12.1994 r.
W Polsce po wejściu do Unii Europejskiej obowiązują dwa podstawowe akty prawne normujące funkcjonowanie transportu drogowego, przygotowane i uchwalone w ramach dostosowania prawa polskiego do wymogów unijnych w okresie przedakcesyjnym:
?    Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6.09.2001 r. z póżniejszymi zmianami oraz
?    Ustawa o czasie pracy kierowców z dnia 24 sierpnia 2001 r. z póżniejszymi zmianami.

Polska uzyskała okres przejściowy do 31 grudnia 2010 r. w kwestii dopuszczenia pojazdów o nacisku 11,5 t na oś napędową na polską sieć drogową, na warunkach następujących:
1.    Z chwilą akcesji Polska dopuściła takie pojazdy na najważniejszych trasach tranzytowych północ-południe i wschód-zachód, zgodnie z załącznikiem do decyzji 1692/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych Wspólnoty dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej.
2.    Za przejazd po nie dostosowanych odcinkach w ramach powyższej sieci będą pobierane dodatkowe opłaty, co będzie możliwe do końca 2008 r. Opłaty będą pobierane na zasadach niedyskryminacji i będą o co najmniej 25 % niższe dla pojazdów wyposażonych w zawieszenie pneumatyczne; opłaty będą pobierane również od polskich przewoźników.
3.    W przypadku załadunku i rozładunku przejazd po nie dostosowanej sieci dróg drugorzędnych będzie dozwolony podczas całego okresu przejściowego.
4.    Polska zobowiązuje się do przestrzegania swojego harmonogramu modernizacji i dostosowania sieci dróg do standardów unijnych, zamieszczonym w Traktacie Akcesyjnym w uzgodnieniach przejściowych.
5.    Pojazdy w międzynarodowym transporcie kombinowanym o masie 44 tony i nacisku 10 ton na oś pojedynczą są dopuszczone na polską sieć dróg dostosowanych do takiego nacisku, zaś w przypadku przekroczenia nacisku 10 ton/oś, podlegają ustaleniom uzgodnionym w trakcie negocjacji.
Obok przyjęcia pełnego ustawodawstwa prawnego Unii Europejskiej w transporcie drogowym ważną sprawą wpływającą na poziom usług transportowych jest bezpośrednia rola kierowcy w nowoczesnym łańcuchu dostawy.
Jest faktem oczywistym, że polskie przedsiębiorstwa transportowe, zarówno w przewozach ładunków, jak i pasażerów muszą już dzisiaj budować odpowiednie strategie, zarówno krótkookresowe jak i długookresowe działania na przyszłym rynku unijnym. Jest to zagadnienie dość zaniedbane przez polskie przedsiębiorstwa, a miarą tego jest pasywność na obecnym rynku Unii Europejskiej. Generalnie należy stwierdzić, że w związku z tendencjami do obniżki kosztów powstają nowe formy organizacyjne w realizacji łańcuchów dostaw. Niewątpliwie obserwowaną na rynku europejskim i nie
 
tylko jest tendencja firm produkcyjnych, handlowych i usługowych do pozbywania się własnego transportu drogowego, a wykorzystania w jego miejsce do przewozów swoich towarów licencjonowanych firm spedycyjno-transportowych, co poprawia ich pozycję konkurencyjno-marketingową na rynku. Spowodowane to jest przede wszystkim tym, iż klienci zarówno indywidualni, jak i firmy poszukują towarów i usług, zarówno tanich, jak i o odpowiednio wysokiej jakości. Z drugiej strony firmy produkcyjne, chcąc utrzymać się na rynku, muszą zmierzać do obniżki swoich kosztów. Można przypuszczać, że firmy będą zmuszone do wprowadzenia nowego modelu obsługi logistycznej, tzw. kompleksowej obsługi logistycznej.

Założeniami tej nowej koncepcji są:
?    Daną firmę obsługuje od jednego do trzech operatorów logistycznych w zależności od wielkości produkcji, często bywa, że jest to jeden operator logistyczny.
?    Operator logistyczny przejmuje wiele funkcji danego działu spedycyjno- transportowego.
?    Operator logistyczny planuje, realizuje i kontroluje całościowy proces realizacji danego zlecenia.
?    Funkcją zakładu produkcyjnego jest tworzenie wyrobu i przygotowania go do wysyłki.
?    Operator logistyczny może także brać czynny udział już w samej fazie przygotowania produkcji czy czynności handlowych, bowiem mając kontakt z odbiorcą lub dostawcą jest w stanie optymalnie zaprojektować proces przemieszczenia z punktu widzenia czasu (przewozy ponadgabarytowe).
Generalnie należy stwierdzić, że aktualnie ogólnym celem Unii Europejskiej jest stworzenie wspólnej polityki transportowej poprzez utworzenie nowoczesnego i skutecznego systemu transportowego i ułatwienie integracji wszystkich gałęzi transportu. Realizacja tych celów jest zapisywana w Białych Księgach Komisji Europejskiej, które zawierają opisy celów, kierunków, strategii i zasad finansowania wspólnej polityki transportowej.
Zasygnalizowana problematyka niniejszego poradnika stanowi próbę usystematyzowania w swojej treści zagadnień prawnych w transporcie drogowym, jakie powinien posiadać kierowca w nowych warunkach funkcjonowania w Unii Europejskiej, podczas realizacji współczesnych łańcuchów dostaw.
Z drugiej strony oprócz przyjęcia przez Polskę ordynacji prawnej Unii Europejskiej bardzo dynamicznie musiał rozpocząć się proces związany z logistyką i łańcuchem dostaw. Transformacja społeczno-gospodarcza, jaka miała miejsce w Polsce począwszy od przełomu lat 80. i 90. wpłynęła w sposób zasadniczy na nowy kształt polskiego systemu transportowego, w tym w szczególności na kształt i pozycję podstawowego komponentu tego systemu, a mianowicie transportu samochodowego. Rozumiany kompleksowo transport samochodowy (zarobkowy i gospodarczy) zatrudniając setki tysięcy ludzi i wnosząc do budżetu państwa szacunkowo 6 - 7 % całych jego wpływów (tylko wpływy z tytułu opodatkowania paliwa zużywanego przez transport szacować można na 7,3 mld zł, w tym 5,2 mld zł akcyzy i 2,1 mld zł z podatku VAT) stał się jedną z podstawowych dziedzin gospodarki narodowej. Najsilniej oddziałujące wyznaczniki kształtu transportu samochodowego to:
?    rozpad i eliminacja makrostruktur organizacyjnych transportu samochodowego,
?    uruchomienie mechanizmów rynkowych,
?    spadek przewozów, pozostający skutkiem zarówno zjawisk kryzysowych w gospodarce, jak i efektem procesów racjonalizujących gospodarkę i spadku jej transportochłonności.

Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Poleć znajomemu
Nadawca:
E-mail znajomego:
Wiadomość:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

Nie jestem zainteresowany - zamknij komunikat

Wydawnictwo

Tło kategorie

Towar dnia

Zabawka taczka dla dziecka "Viking"

Teraz 89,99 zł z VAT zamiast 99,00 zł

Wystaw Opinię