Google+
Autodata

Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960 (reprint wydania pierwszego)

Cena: 49,00 zł z VAT

Wydawnictwo: WKiŁ

Dostępność: chwilowo brak

  • Liczba stron 236
  • Format B5
  • Język polski

Masz pytania? Zadzwoń numer telefonu 24 23 11 006 lub napisz: sklep@autodata.pl

Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1947-1960 (reprint wydania pierwszego)
Bogato ilustrowana książka poświęcona rozwojowi polskiej myśli konstrukcyjnej w dziedzinie motoryzacji w latach 1947-1960. Zawiera opisy 125 typów i odmian polskich pojazdów (przedprototypów, prototypów i samochodów seryjnych), w tym samochodów osobowych (m.in. Mikrus, Syrena 100, 101, Sport, Warszawa M20 i 201), mikrobusów (m.in. Nysa), autobusów (m.in. Star 50, 51, 52, San H01, Jelcz, Odra), samochodów ciężarowych (m.in. Żuk A08, Lublin 51, Star 20, 21, 25, Żubr A80, Star 44, 66), ciągników siodłowych (m.in. Star C21, C60, C25, Żubr C90), motocykli (m.in. SHL, Sokół, WFM, WSK, Junak) i skuterów (m.in. Żuk, Odra, Osa) oraz motorowerów (m.in. Ryś, Komar, Żak). Zamieszczone informacje historyczne oraz charakterystyki techniczne stanowią współcześnie cenny materiał źródłowy dotyczący ówczesnych konstrukcji.
 
Inne książki Autora:
Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965
Polskie motocykle 1946-1985
Konstrukcja nadwozi samochodów osobowych i pochodnych - nakład wyczerpany

Spis treści:

Od Autora

Rozdział 1

SAMOCHODY OSOBOWE  11
Samochody trzykołowe  11
P80 (prototyp) 11
Samochody czterokołowe 13
Samochody o objętości skokowej do 0,500 dm3 13
WFM Fafik (prototyp)  13
Gad 500 (prototyp) 14
Pionier (prototyp) 15
Mikrus MR300 16
Mikrus Kabriolet (prototyp) 19
Meduza (prototyp) 20
Smyk (prototyp) 21
Samochody o objętości skokowej 0,500-0,850 dm3  24
Syrena (przedprototypy I i lI) 24
Syrena (prototyp)  26
FSO Syrena  30
FSO Syrena 101  33
Syrena Mikrobus (prototyp) 34
Syrena Sport (prototyp) 36
Samochody o objętości skokowej ponad 2,000 dm3  38
Warszawa M20 38
Warszawa M20-U (prototyp)  42
Warszawa M20 model 1957 43
FSO Warszawa 201  45

Rozdział 2

AUTOBUSY  47
Autobusy międzymiastowe  47
Autobusy o długości do 6,0 m (mikrobusy)  47
Nysa N57 (prototyp)  47
Nysa N59-M  49
Autobusy o długości 6,0-9,5  51
Star 50 (prototyp) 51
Star 51  53
Star 52 54
Star 20 "Stonka" 56
Star Jot 55 (prototyp)  57
H01-S42-F01 (prototyp) 58
San H01-A  60
Sanok (prototyp)  62
San Diesel (prototyp) 64
Autobusy o długości ponad 9,5 m  66
Leyland LOPS 3/1  66
Fiat 666 RN  67
Jelcz-Karosa  69
Autobusy miejskie  72
San H01-B  72
Autobusy turystyczne  73
Odra A81 (prototyp)  73

Rozdział 3

SAMOCHODY CIĘŻAROWE Z OTWARTĄ
PRZESTRZENIĄ ŁADUNKOWĄ   75
Samochody o ładowności do 1000 kg  75
Warszawa M20 pick-up (prototyp)  75
Warszawa 200P  76
Żuk A03  79
Mikrus MR300 pick-up (prototyp)  81
Samochody o ładowności 1500-3000 kg  82
Lublin 51 82
A08 (prototyp)  86
Samochody o ładowności 3000-6000 kg   88
Star 20 (prototyp)  88
Star 20  90
Star 25 (prototyp)  94
Star 21  97
Star 25  99
Star 25-L 101
Star 25 Trambus  102
Samochody o ładowności 6000-8000 kg   104
A80 (prototyp) 104
Żubr A80  106
Samochody ciężarowe terenowe  108
Star 44 (prototyp) 108
Star 66 (prototyp) 110
Star 66  112

Rozdział 4

SAMOCHODY SPECJALNE I SPECJALIZOWANE  117
Samochody samowyładowcze 117
Star W14 117
Star W21 119
Star W25 120
Żubr A02 (prototyp) 120
Star 3W25 (prototyp) 122
Furgony ogólnego zastosowania  123
Warszawa M20-F (prototyp)  123
Stal 300 (prototyp) 125
Nysa N59-F 126
Nysa N60-T 128
Warszawa 200P Furgon 129
Lublin 51 Furgon 130
Star 21 Furgon 131
Furgony specjalizowane 133
Star 21 ?Meble" 133
Samochody ze zbiornikami do przewozu cieczy  134
Star 25-SMS-6 134
Ciągniki siodłowe  135
Star C60  135
Star C21  137
Star C25  137
Żubr C90 (prototyp) 138
Samochody służby zdrowia  140
Lublin 51/243  140
Warszawa-M20-Ś  142
Nysa N59-S 143
Warszavva 201-S 144
Samochody do oczyszczania miast i dróg  145
Star SW21 "Bajadera"  145
Star 21-SK1  146
Samochody przeciwpożarowe 148
Bedford OLBZ GM8/N70  146
Star 20-GM8/N71  150
Star 20-GA16/N72 152
Star 20-SDA18/16 (prototyp) 153
Star 20-SBM2200/8  154
Star 20-SBA2000/16 156
Star 25-GA16/N721 (prototyp)  157
Star 21P/N761-SBA2000/16  159
Star A25P/N751-SBM2000/8  161
Samochody kulturalno-oświatowe i warsztatowe  163
Star 20/PKF  163
Lublin 51/KO  164
Lublin 51/Warsztat  165
Star 21/Warsztat-Gaz  166
Samochody do transportu masy betonowej 168
Star 21-MS2 168
Żurawie samochodowe 169
Star 20-HP3  169
Star 25-Ż3  170

Rozdział 5

ZESTAWY CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH
Z NACZEPAMI  73
Zestawy z otwartą skrzynią ładunkową  173
Star C60-A z naczepą D60/N61 173
Star C21 z naczepą D60 174
Star C25 z naczepą D60B/N81 175
Zestawy specjalne i specjalizowane  176
Star C25 z naczepą D40 176
Star C25 z naczepą U70 177

Rozdziaf 6

CIĄGNIKI ROLNICZE KOŁOWE  179
Ciągniki dwuosiowe  179
Ursus C45  179
Ursus C451 182
Rola 25 (prototyp)  184
Ursus C325  185
Ciągniki jednoosiowe  188
Dzik  188
Ursus C308  190

Rozdział 7

MOTOCYKLE TURYSTYCZNE I SKUTERY 192
O objętości skokowej do 0,125 dm3 192
SHL M04  192
Sokół 125  194
WFM MOG (prototyp)  195
SHL M05  196
WFM M06  198
WSK M06/1957  200
WSK 125 (prototyp)  201
WSK M06-Z  202
WSK Sarenka (prototyp) 203
O objętości skokowej 0,125-0,150 dm3  205
SHL M06-U  205
SHL M06-T  208
WSK M150  209
O objętości skokowej 0,150-0,175 dm3   210
SHL M11-S (prototyp)  210
O objętości skokowej ponad 0,175 dm3  211
Junak M07  211
Junak M07/B21 (prototyp)  214
Junak M10  216
Junak M10 z wózkiem bocznym WB1 217
Junak M10/B20  218
Skutery  220
WFM Żuk (prototyp)  220
Odra 1 (prototyp)  222
WFM Osa M50  223

Rozdział 8

MOTOROWERY 225
Motorowery jednoosobowe   225
Ryś MR1  225
Komar 230  227
Żak MR2  228
Motorowery dwuosobowe   230
Turysta (prototyp)  230
Wykaz pojazdów w ujęciu chronologicznym 232
Bibliografia 234


Dodatkowe informacje:

Od Autora
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie dorobku polskich konstruktorów w zakresie budowy pojazdów samochodowych po roku 1945. Ze względu na znaczną liczbę modeli zdecydowałem się na podział tego opracowania na kilka części tworzących cykl wydawniczy. Pierwsza część obejmuje lata 1947-1960, a więc początkowy okres rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w PRL. Przy zbieraniu materiałów natrafiłem na wiele rozbieżności w danych technicznych pojazdów oraz w niektórych datach. Starałem się sprawdzać te dane i fakty, aby podawać te najbardziej wiarygodne. Założyłem stosunkowo duży stopień szczegółowości opisów technicznych, aby pokazać etapy rozwoju konstrukcji poszczególnych  pojazdów, jak również w celu zaciekawienia bardziej zaawansowanych miłośników motoryzacji. Utrudniło to jednak zbieranie informacji i spowodowało to, że zaistniały pewne luki w opisach niektórych pojazdów.
W opracowaniu zastosowałem nazewnictwo, normy oraz jednostki używane obecnie, co spowodowało konieczność dokonania pewnych zmian i przeliczeń w stosunku do literatury sprzed trzydziestu lat. Oprócz czysto technicznego opisu podałem także niektóre dane z zakresu prawidłowej eksploatacji pojazdu, jak np. fazy rozrządu, ustawienie zapłonu, czy ciśnienie powietrza w ogumieniu. Uzupełnieniem opisów konstrukcyjnych jest bogaty materiał ilustracyjny. Składają się na niego zdjęcia i rysunki poszczególnych pojazdów, przekroje głównych zespołów, schematy i wykresy. Niewielka przy tym liczba zdjęć pojazdów została spowodowana tym, że pojazdy przedstawione w tym opracowaniu w większości są już wycofane z eksploatacji, a te które jeszcze krążą po naszych drogach są bardzo zniszczone i często poprzerabiane. Zdecydowałem się więc wykonać ich rysunki oparte na oryginalnych materiałach. Natomiast rysunki wymiarowe pojazdów prototypowych zostały opracowane na podstawie zdjęć i wymiarów podanych w różnych publikacjach.
W niniejszym opracowaniu starałem się zamieścić wszystkie pojazdy samochodowe, które w latach 1947-1960 zostały skonstruowane i były produkowane seryjnie (także budowane w PRL według zagranicznych licencji i na importowanych podwoziach), jak również znaczną liczbę pojazdów prototypowych, które często wykonane w pojedynczych egzemplarzach nigdy nie doczekały się seryjnej produkcji. W wielu pojazdach (np. Star, Syrena) widać przy tym dokładnie rozwój danej konstrukcji - od prototypu, poprzez pierwszą serię produkcyjną, do kolejnych zmodernizowanych modeli i odmian. W przypadku kilku pojazdów prototypowych istnieją jednak duże braki danych technicznych. Zdecydowałem się mimo to na ich zamieszczenie ze względu na kompletność tej monografii. Pominąłem przy tym wszelkie pojazdy sportowe, ze względu na ich odmienne cechy konstrukcyjne i niewielkie ilości tego sprzętu. Wybrane pojazdy zostały sklasyfikowane według przeznaczenia, przy czym. kierowałem się kryteriami podziału zgodnymi z Systematycznym Wykazem Wyrobów (SWW). Powyższa klasyfikacja pozwala na obserwację rozwoju określonych rodzajów pojazdów.
W celu zorientowania Czytelnika w liczbie modeli ukazujących się w poszczególnych latach, na końcu książki zamieściłem spis przedstawionych w niej pojazdów w układzie chronologicznym. Pojazdy produkowane seryjnie zostały umieszczone pod datą rozpoczęcia produkcji, natomiast prototypy pod datą ich wykonania.
Warszawa, w lipcu 1984
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Poleć znajomemu
Nadawca:
E-mail znajomego:
Wiadomość:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator
Zapytaj o szczegóły
Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Twoje pytanie:
Wpisz kod widoczny na obrazku:
weryfikator

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!

Nie jestem zainteresowany - zamknij komunikat

Wydawnictwo

Tło kategorie
Wystaw Opinię